تهران، فلکه سوم تهرانپارس، خیابان 196 غربی، نبش خیابان طاهری، ساختمان پزشکان تهرانپارس، واحد 34
021-77863526

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارغ التحصیل تخصصی پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

فارغ التحصیل فوق تخصصی شبکیه از دانشگاه شهید بهشتی تهران

عضو هییت علمی و استاد دانشگاه

سابقه بیش از ده هزار مورد جراحی چشم